5 นาที เวลาอ่านหนังสือ

คิดจะซื้อ

เพื่อประโยชน์ของโลก คุณช่วยหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นและของที่คุณอยากเก็บไว้เป็นส่วนเสริมได้ไหม เมื่อคุณจำเป็นต้องซื้อ คุณได้พิจารณาถึงผลที่ตามมาหรือไม่ en

thTH