สลัดก๋วยเตี๋ยว

นี่เป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวที่ฉันชอบที่สุด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเส้นหมี่หมักต้องใช้เวลาในการทำ ทำจากแป้งข้าวเจ้า หมักสร้างให้เป็นเส้นบางๆ ยางยืดสวย

thTH